هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

Ambiance Impact

Ambiance Impactیکی دیگه ازشاهکارهای کمپانی کانتکت عالیه مجموعه ریتم ها وسینت ها وصداهای آمبیانس تخیلی
Give a Name

65,000 ریال بدون مالیات.

موجود است

1000 قلم

 


Ambiance Impact

یکی دیگه ازشاهکارهای کمپانی کانتکت عالیه مجموعه ریتم ها وسینت ها وصداهای آمبیانس تخیلی .

عالیه دریک مجموعه نفیس در9گیگابایت باقیمتی فوق العاده وی اس تی ها وسمپل های کانتکت همگی عالین


Ambience-Combination Platters-Impacts-Rhythms-Action Packed-Deep Low End-Distorted - Tension-Electronic - Effectual-Ethnic-Experimental-Hat like - High End-Melodic-Metallic

 

 

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها