بخرید و 100,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

IBANEZ GRG150QA WH گیتار الکتریک

A guitar doesn't have to cost a bundle to sound good. The GIO series was developed for players who want Ibanez quality in a more affordable package

Give a Name

13,750,000 ریال بدون مالیات.

1000 قلم

IBANEZ GRG150QA WH گیتار الکتریک

A guitar doesn't have to cost a bundle to sound good. The GIO series was developed for players who want Ibanez quality in a more affordable package

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها