هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

Cort EVL-X6 گیتار الکتریک

The new EVL-X6 features a Double Locking II bridge system which provides tuning stability and smooth tremolo action.

Give a Name

0 ریال بدون مالیات.

1000 قلم

Cort EVL-X6 گیتار الکتریک

The new EVL-X6 features a Double Locking II bridge system which provides tuning stability and smooth tremolo action.

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها