هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

IBANEZ GRG270B BKN گیتار الکتریک

Electric Guitar - GRG2 neck, basswood body, jumbo frets, Edge III Tremolo, PSND1 humbucking neck pickup

Give a Name

0 ریال بدون مالیات.

1000 قلم

IBANEZ GRG270B BKN گیتار الکتریک

Electric Guitar - GRG2 neck, basswood body, jumbo frets, Edge III Tremolo, PSND1 humbucking neck pickup

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها