بخرید و 400,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

IBANEZ RGAIX7FM TGF گیتار الکتریک

Nothing breathes inspiration into your playing like the feel of a precision made instrument, capable of interpreting your every move with power and accuracy.

Give a Name

41,000,000 ریال بدون مالیات.

1000 قلم

IBANEZ RGAIX7FM TGF گیتار الکتریک

Nothing breathes inspiration into your playing like the feel of a precision made instrument, capable of interpreting your every move with power and accuracy.

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها