بخرید و 300,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

IBANEZ AF75 TDG IV گیتار الکتریک

Ibanez AF75TDG-IV Jazz Guitar - maple top and body, set-in mahogany neck

Give a Name

32,450,000 ریال بدون مالیات.

1000 قلم

IBANEZ AF75 TDG IV گیتار الکتریک

Ibanez AF75TDG-IV Jazz Guitar - maple top and body, set-in mahogany neck

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها