بخرید و 300,000 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

پلیر دی جی Pioneer PLX 1000

The DJ quality PLX-1000 direct drive analog turntable is designed for DJs who enjoy the look, feel, and performance of vinyl for music playback.

Give a Name

38,000,000 ریال بدون مالیات.

1000 قلم

The DJ quality PLX-1000 direct drive analog turntable is designed for DJs who enjoy the look, feel, and performance of vinyl for music playback.

Features:

  • User-friendly control layout
  • High-torque direct drive system
  • Designed for optimal sound quality
  • Tempo control with variable width levels
  • Detachable power and audio cables

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها