هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

TS to TS کابل

طول: 3 متر 

 REAN ایتالیا   

نوع کابل:مس (96 رشته)

450,000 ریال بدون مالیات.

10000 قلم

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها