هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

وی اس تی پلاگینVSL Symphony Series

Vienna Symphony Library include of Alto Flute, Bass Trombone, Cello, Horn, Suprano and Tenor Sax, Trombone Ensemble, Trumpet and etc.

Give a Name

240,000 ریال بدون مالیات.

2000 قلم

54 گیگابایت
Windows / Mac
Symphony Series
1
Orchestral
Vienna Symphonic Library

Vienna Symphony Library include of Alto Flute, Bass Trombone, Cello, Horn, Suprano and Tenor Sax, Trombone Ensemble, Trumpet and etc.

54 GB high quality kontakt sample library Include of:

 • Alto Flute
 • Bass Trombone
 • Cello
 • Horns
 • Suprano Saxophone
 • Tenor Saxophone
 • Trombone Ensemble
 • Trumpet
 • Viola
 • Violin Ensemble
 • Violin
 • Wagner Tuba
 • Viola Ensemble

بخش سوال و جواب درباره محصول :

برچسب ها